Misja szkoły:

„Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa”

K. Makuszyński

Wizja szkoły:

Nasza szkoła jest:

  • Ekologiczna
  • Twórcza
  • Przyjazna i bezpieczna
  • Otwarta na zmiany

Czyli szkoła, w której:

Uczniowie czują się gospodarzami, aktywnie uczestniczą w życiu szkoły,

potrafią dbać o porządek i bezpieczeństwo, przestrzegają wspólnie

ustalonych norm, uczą się uczyć.

Rodzice współpracują ze szkołą.

Szkoła wspomaga rodziców w wychowaniu dzieci.

Nauczyciele dbają o to, aby dzieci lubiły swoją szkołę,

by stała się ich drugim domem.

Zapewniają swoim podopiecznym jak najlepsze warunki rozwoju.

Dyrektor

Rada Pedagogiczna

Rada Rodziców

Uczniowie