BIP

Dziennik elektroniczny

Zrealizowane projekty unijne

Licznik odwiedzin

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 


Designed by:

Nabór na stanowisko nauczyciel j. niemiekiego w Publicznej SP im. K. Makuszyńskiego w Siesławicach
wtorek, 14 sierpnia 2018 18:52

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach ogłasza nabór na stanowisko: nauczyciel języka niemieckiego

Stanowisko: nauczyciel języka niemieckiego

Wymiar zatrudnienia: Wakat

Liczba godzin: 4/18

Opis: Wymagane kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego, z przygotowaniem pedagogicznym.

Typ szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa

Nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach

Adres: Siesławice 140, 28-100 Busko-zdrój

Powiat: Busko-Zdrój

Gmina: Busko-Zdrój

Telefon: 41-378-25-35

Rodzaj umowy: czas określony od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.,

Termin składania dokumentów: 24.08.2018r. do godziny 12:00

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach ogłasza nabór na stanowisko:  nauczyciel języka niemieckiego

I . Przedmiot naboru

1. Umowa o prace na czas określony od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.,

2. Wymiar czasu pracy 4/18,

3. Miejsce wykonywania pracy Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego,  Siesławice 140, 28-100 Busko- Zdrój.

II. Wymagania

1. Kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego, z przygotowaniem  pedagogicznym,

2. Preferowane doświadczenie zawodowe w pracy w szkole,

3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw  publicznych,

4. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

5. Komunikatywność, odpowiedzialność.

III. Wymagane dokumenty

1.CV,

2. List motywacyjny,

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

5. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy

6. Oświadczenie kandydata o niekaralności,

7. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,
8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

IV. Termin i miejsce składania dokumentów

1. Termin: 24-08-2018
2. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach, Siesławice 140, 28-100 Busko- Zdrój lub złożyć osobiści w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym i z dopiskiem "Nabór na stanowisko Nauczyciel języka niemieckiego"
Termin składania dokumentów: 24.08.2018 r., godz. 12:00 (decyduje data wpływu).

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie (telefonicznie) o terminie rozmów kwalifikacyjnych.

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

OŚWIADCZENIE

 

Ogłoszenia