Celem Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole jest dbanie o dobre imię szkoły, organizacja działalności kulturalnej i rozrywkowej,
dbanie o ład i porządek na terenie szkoły.

Samorząd może przedstawić władzom szkoły opinie i potrzeby uczniów.

W skład samorządu wchodzą następujące osoby: przewodniczący, z-ca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik.

SU organizuje dyskoteki, nadzoruje dyżury na korytarzu, prowadzi Kronikę Szkoły, dba o młodszych uczniów, samofinansuje się dzięki loteryjkom fantowym. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest pani Agnieszka Zawadzka-Musiał.

ROK SZKOLNY 2017/2018

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018

przewodniczący - Krystian Paw

zastępca przewodniczącego - Jakub Brych
skarbnik - Karol Paw

sekretarz - Wiktoria Cholewa


ROK SZKOLNY 2015/2016

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2015/2016

przewodnicząca - Oliwia Malara
zastępca przewodniczącej - Dominika Murdzek
skarbnik - Emilia Dudała
sekretarz - Kamil Kowalczyk


ROK SZKOLNY 2013/2014


Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2013/2014

przewodnicząca - Wioletta Jarosz,
zastępca przewodniczącej -  Natalia Skrzypek,
skarbnik - Patrycja Wojnowska,
sekretarz - Monika Sosin

Skład Pocztu Sztandarowego: Natalia Skrzypek, Kacper Golonka, Patrycja WojnowskaROK SZKOLNY 2012/2013

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2012/2013

przewodniczący – Dominik Kasza,
zastępca przewodniczącego – Paulina Kmiecik,
skarbnik – Natalia Skrzypek,
sekretarz – Patrycja Wojnowska


ROK SZKOLNY 2011/2012

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2011/2012 - Nikola Gluzicka, Karolina Golonka, Kamil Nowak, Jakub Kosela