Gromada Zuchowa - 127 BGZ "Wioska Smerfów" działa w Szkole Podstawowej w Siesławicach od 1988 roku. Od początku istnienia gromady zuchowej drużynową jest pani phm. Barbara Skrzypek.

Jest organizacją zrzeszającą uczniów wszystkich klas naszej szkoły. Obecnie do gromady zuchowej należy 50 uczniów. Gromada Zuchowa od 1989 roku prowadzi „Kronikę Zuchową”, w której zamieszczane są najważniejsze wydarzenia z życia Gromady. Nasza Gromada jest zawsze najliczniejszą grupą biorącą udział w rajdach i wędrówkach organizowanych przez Hufiec ZHP Busko – Zdrój.  Zuchy zdobywają sprawności zuchowe zespołowe i indywidualne. Poprzez zdobywanie sprawności dzieci rozwijają swoje pasje i zainteresowania, uczą się rzetelności w zabawie, poznają otaczający nas świat oraz ćwiczą pożyteczne umiejętności. 
W naszej Gromadzie nigdy nie jest nudno i naprawdę bardzo dużo się dzieje.

Do zadań Gromady Zuchowej należy:

 • Promowanie szkoły we własnym regionie, gminie i powiecie.
 • Wychowanie patriotyczne,
 • Budzenie zainteresowań przeszłością historyczną, kulturalną własnej miejscowości, swojego regionu i Polski,
 • Wyrabianie umiejętności dążenia do wyznaczonego celu,
 • Wzmacnianie i rozwijanie aktywnego udziału w życiu wspólnoty szkolnej i lokalnej,
 • Wyrabianie dobrych przyzwyczajeń i nawyków,
 • Redagowanie gazetki ściennej na korytarzu „Zuchowe Wieści”

Drużyna zuchowa włącza się w różnego rodzaju akcje o charakterze

społecznym, charytatywnym organizowanym przez Komendę Hufca np:

 • Rocznica wybuchu II wojny światowej
 • Rajd pieszy do Broniny,
 • Rajd nocny "Po Omacku",
 • Betlejemskie Światło Pokoju,
 • Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego,
 • Rajd "Zmarzlaczek",
 • Rajd szlakiem Powstania Styczniowego "Grochowiska",
 • Udział w gminnych obchodach Święta Niepodległości
 • Udział w gminnych obchodach Święta Konstytucji 3 Maja
 • Turniej "Śpiewających Szóstek",
 • Wędrówka zuchowa "Bartek"

Nasza Gromada Zuchowa jest najliczniejszą z biorących udział w rajdach i wędrówkach.

Drużynowa phm. Barbara Skrzypek organizuje swoim podopiecznym biwaki, wycieczki, rajdy, np. Cykl pieszych rajdów pod hasłem "Cudze chwalicie, swego nie znacie". Drużyna odnosi sukcesy w "Turnieju Śpiewających Szóstek". Bierze udział w ważnych historycznych wydarzeniach: Odbiór Dębu Katyńskiego, "Zuch kocha Boga i Polskę" - 20 lat Gromady Zuchowej, Udział w "Marszu Katyńskim".


Zuchy pracy się nie boją! - same zarabiają na wycieczki - Kiermasz Wielkanocny "Kukuryku w Cielętniku", "Dożynki".