ROK SZKOLNY 2018/2019

Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603),w sprawie organizacji roku szkolnego Rada Pedagogiczna w uzgodnieniu z RR i SU ustaliła następujące dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2018/19 od zajęć dydaktycznych  w Publicznej Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Siesławicach:

31.10.2018r. - (środa)

02.11.2018r. - (piątek)

15.04.2019r. - (poniedziałek)

16.04.2019r. - (wtorek)

17.04.2019r.- (środa)

29.04.2019r. - (poniedziałek)

30.04.2019r. - (wtorek)

02.05.2019r. - (piątek)ROK  SZKOLNY 2017/2018

Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603),w sprawie organizacji roku szkolnego Rada Pedagogiczna w uzgodnieniu z RR i SU ustaliła następujące dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2017/18 od zajęć dydaktycznych w Publicznej Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Siesławicach:,.

02.11.2017r. - (czwartek)

03.11.2017r. - (piątek)

30.04.2018r. - (poniedziałek)

02.05.2018r. - (środa)

04.05.2018r. - (piątek)

 

 


 

ROK SZKOLNY 2016/2017

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach w roku szkolnym 2016/2017:

31.10.2016r. - (poniedziałek)

02.05.2017r. - (wtorek)

04.05.2016r. - (czwartek)

05.05.2017r. - (piątek)

16.06.2017r. - (piątek)ROK SZKOLNY 2015/2016

Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku w sprawie organizacji roku szkolnego Rada Pedagogiczna w uzgodnieniu z RR ustaliła następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Siesławicach w roku szkolnym 2015/16:

02.11.2015r. – (poniedziałek)

04.01.2016r. – (poniedziałek)

05.01.2016r. – (wtorek)

05.04.2016r. – (wtorek) – Sprawdzian po VI klasie

02.05.2016r. – (poniedziałek)

27.05.2016r. – (piątek)

Dyrektor szkoły – Beata Durnaś